Nếu vẫn chưa sáng được mắt ra thì hạng đàn ông ích kỷ Ngu si như thế chỉ xứng đáng Ở 1 mình là hợp lý nhất

Nếu vẫn chưa sáng được mắt ra, thì hạng đàn ông ích kỷ Ngu si như thế chỉ xứng đáng “Ở 1 mình” là hợp lý nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *