Tương phản là quy luật Tự nhiên rồi Và tôi thích chiêm nghiệm những hiện thực của đời sống bước ra từ nó

Tương phản là quy luật Tự nhiên rồi!Và tôi thích chiêm nghiệm những hiện thực của đời sống bước ra từ nó!☠️?

2 Replies to “Tương phản là quy luật Tự nhiên rồi Và tôi thích chiêm nghiệm những hiện thực của đời sống bước ra từ nó”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *